Saló de l'Ensenyament

Compartir

A partir d’avui i fins el proper diumenge dia 20, assistirem al Saló de l’Ensenyament a Fira Barcelona, Montjuic. El Saló de l´Ensenyament és una cita ineludible per als joves, on trobaran tota l´oferta educativa actual així com orientació alhora d´escollir estudis universitaris, formació complementària, màsters, postgraus i demés cursos.

En motiu de la Fira, cada dia sortejarem 3 fantàstics premis en el nostre compte d’Instagram:

 

1r premi: Una matrícula de permís B amb 10 pràctiques incloses.

2n premi: Una matrícula de permís B.

3r premi: Un casc de moto.

 

Si vols participar, segueix les següents instruccions:

 • Fer-te seguidor/a de @autoescolapallars a Instagram

 • Posar like a la fotografia del sorteig Saló de l’Ensenyament 2022.

 • Etiquetar tres amics als comentaris de la fotografia

 • Compartir en una història teva el nostre post i etiquetar a @autoescolapallars.

 

Si vols assistir al Saló de l’Ensenyament, pots comprar la teva entrada aquí:

https://www.ensenyament.com/ca/

BASES LEGALS SORTEIG SALÓ DE L'ENSENYAMENT 2022

 

 1. EMPRESA ORGANITZADORA

L’empresa organitzadora del sorteig és l’AUTOESCOLA PALLARS S.L amb CIF B25390527 i domicili fiscal a Carretera de Gausac, nº4 de Vielha e Mijaran.

 1. FINALITAT

La finalitat del sorteig és promocionar els serveis que ofereix l’empresa.

 1. TEMÀTICA

El tema del sorteig és l’Autoescola Pallars al Saló de l’Ensenyament 2022.

 1. TERMINIS

Es realitzaran 5 sorteigs amb la cronologia següent:

1r sorteig, s’inicia el dia 16 de Març del 2022 a les 10:00h i finalitza el mateix dia a les 13:00h.

2n sorteig, s’inicia el dia 16 de Març del 2022 a les 13:30 i finalitza el dia 17 de Març del 2022 a les 12:30h.

3r sorteig, s’inicia el dia 17 de Març de 2022 a les 12:30 i finalitza el dia 18 de Març del 2022 a les 11:30h.

4t sorteig, s’inicia el dia 18 de Març de 2022 a les 11:30 i finalitza el dia 19 de Març del 2022 a les 11:00h.

5è sorteig, s’inicia el dia 19 de Març de 2022 a les 11:00 i finalitza el dia 20 de Març del 2022 a les 11:30h

 

No s’admetran a concurs publicacions més enllà d’aquesta data-hora.

 

 1. FORMA DE PARTICIPACIÓ. 

Per participar en el sorteig s’haurà de tenir un compte a Instagram i respectar les condicions d’aquesta xarxa (http://instagram.com/legal/terms/).

Els requisits per prendre-hi part son:

 • Fer-te seguidor/a de @autoescolapallars a Instagram

 • Posar like a la fotografia del sorteig Saló de l’Ensenyament 2022.

 • Etiquetar tres amics als comentaris de la fotografia

 • Compartir en una història teva el nostre post i etiquetar a @autoescolapallars.

 

Autoescola Pallars S.L és reserva el dret a fer difusió i a publicar les imatges compartides a les històries dels participats a les seves pàgines a Internet i a les seves xarxes socials.

 1. DESCALIFICACIÓ I PENALITZACIÓ  

Si hi ha evidències que algun dels participats no compleix amb els requisits d’aquestes bases legals, o que les dades per participar no son vàlides, la seva participació es considerarà nul·la, perdent tot el dret sobre els premis. Els participants, pel fet de participar, declaren sota la seva responsabilitat que les imatges o comentaris a la publicació no tenen cap contingut obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o difamatori.

En cas que l’empresa detecti que s’utilitzen mitjans fraudulents per la participació, per exemple bots als comentaris, el premi no serà adjudicat al participant i seguirà sent propietat de l’empresa.

 1. PREMIS

Hi haurà tres premis en cada sorteig diari.

1r premi: 1 matrícula permís B + 10 pràctiques

2n premi: 1 matrícula permís B

3r premi: 1 casc de moto

Els premis no es podran bescanviar en metàl·lic, però si no tenen l’edat o ja tenen el permís B, podran canviar-se per una matrícula de permís de moto. La talla del casc no es pot canviar. 

 1. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

Pot participar en el sorteig qualsevol persona física de 14 anys o més. En el cas de persones de menys de 18 anys, el fet de participar en el sorteig implica que tenen el consentiment per fer-ho dels seus pares o tutors.

Els participants es fan responsables davant de tercers d’haver obtingut els drets d’imatge exigits per la llei de les persones o entitats que apareguin fotografiades, amb total indemnitat per part de l’Autoescola Pallars S.L.

La participació en el sorteig suposa l’acceptació íntegra de totes les bases.

La celebració del sorteig, així com la concessió dels premis queda subjecte a la normativa fiscal vigent.

 1. SELECCIÓ DE PROPOSTES GUANYADORES

La selecció dels guanyadors es farà a través de la web https://app-sorteos.com/ que selecciona de forma aleatòria els tres participants guanyadors. El primer nom que apareix a la part superior de la pantalla s’emportarà el primer premi. El segon nom el segon premi i el tercer nom el tercer premi. 

Es realitzaran 5 dies de sorteig, amb 3 entregues cada dia. Els horaris dels sorteig son els següents:

 

Sorteig 1: Dimecres a les 13:15

Sorteig 2: Dijous a les 12:30

Sorteig 3: Divendres a les 11:30

Sorteig 4: Dissabte a les 11:00

Sorteig 5: Diumenge a les 11:45

 

Es portaran a terme en directe al Saló de l’Ensenyament 2022. 

 1. COMUNICACIÓ DEL RESULTAT I CONTACTE AMB ELS GUANYADORS 

El resultat del sorteig serà publicat en les històries d’Instagram @autoescolapallars amb una publicació específica després de cada sorteig.

L’empresa es posarà en contacte amb les persones guanyadores mitjançant un missatge al seu perfil d’Instagram el mateix dia del sorteig.

Els guanyadors autoritzen a Autoescola Pallars S.L a publicar el seu nom. Si algun dels guanyadors incompleix les normes del sorteig o no es localitzat dins termini, el premi quedarà desert.

Els guanyadors tenen 1 mes a contar des del dia que rebran el missatge per poder reclamar el seu premi.

 

 1. EXONERACIÓ I RESPONSABILITATS

No assumim responsabilitat en cas de força major o cas fortuït que pugui impedir la realització de la promoció o el gaudir de forma total o parcial el premi.

En el cas que algun dels sorteigs no es puguin portar a terme, per causa de frau, errors tècnics o qualsevol altre motiu que no estigui sota el control de l’empresa i que afecti al normal desenvolupament del sorteig, ens reservem el dret a cancel·lar-lo, modificar-lo o suspendre’l.

 

 1. PROTECCIÓ DE DADES

L’empresa responsable del tractament de les dades es AUTOESCOLA PALLARS S.L.

De conformitat amb el que s’estableix al Reglament General de Protecció de Dades, cada participant amb l’acceptació d’aquestes bases legals, dona el seu consentiment en que les seves dades personals siguin incorporades a un fitxer, titularitat de l’empresa, amb la finalitat de gestionar els sorteigs, així com difondre els seus resultats i tramitar l’entrega dels premis. Els informem que poden exercir el seu dret d’accés, rectificació, suspensió, oposició, limitacions del tractament, portabilitat, oblit i no ser objecte de decisions individuals automatitzades, enviant un correu electrònic al e-mail lopd@autoescolapallars.com o mitjançant carta dirigida a la següent direcció: Carretera de Gausac nº4 de Vielha e Mijaran.

La teva experiència en aquest lloc serà millorada amb l'ús de cookies.
Utilitzem cookies per assegurar que donem la millor experiència a l'usuari en la nostra web. Si hi estàs d'acord, fes clic al botó Acceptar.