Transportista

(Certificat de Competència Professional)

Què és?

Per a l'obtenció d'una autorització de transport públic de viatgers amb autobús o de mercaderies en vehicles de més de 3.500 Kg de MMA és necessari complir amb la competència professional per al transport. Aquelles persones o empreses interessades a obtenir aquestes autoritzacions (MDP, OT, VD) han d'acreditar que estan en possessió d'un títol de Competència Professional.

Actualment existeixen dos tipus de transportista:

 • - Certificat de Competència Professional que habilita per a l'exercici de l'activitat de transport públic de mercaderies per carretera i les seves activitats auxiliars*.

 • - Certificat de Competència Professional que habilita per a l'exercici de l'activitat de transport públic de viatgers per carretera i les seves activitats auxiliars*.

*Obtenint aquest títol també es pot capacitar per a qualsevol activitat d'Operador de Transport com a agències i transitaris.

Carnet Transportista Des de 500€

Com s'obté?

Per aconseguir el certificat de transportista s'ha de realitzar un examen davant l'òrgan competent de la teva Comunitat Autònoma. Únicament es realitzen 2 exàmens anuals per part de l'Administració Autonòmica, que solen ser al juny i novembre.

L'examen consta de 2 parts:

 • 1. Un qüestionari tipus test de 100 preguntes. Per superar l'examen cal obtenir una puntuació d'almenys 2 punts. Les preguntes positives sumen 0,04 punts i les negatives resten 0,02 punts.

 • 2. Desenvolupament per escrit de 6 supòsits pràctics, en els quals cal obtenir un mínim de 3 punts. Cada cas pràctic contestat correctament es valorarà amb 1 punt.

Per superar la prova, el conjunt de les dues proves haurà de sumar almenys 6 punts.

Els cursos de Pallars es poden efectuar entre setmana o en caps de setmana, amb diferents horaris adaptats a les teves necessitats.

Quins són els requisits per a obtenir aquest títol?

 • - Residència a l'Estat Espanyol: justificant que s'ha residit un mínim de 185 dies comptats des de la data de la inscripció a través de DNI, NIE o certificat d'empadronament, si l'adreça no està canviada en el document d'identitat.

 • - Tenir uns estudis mínims: per concórrer a aquest examen cal acreditar prèviament trobar-se en possessió d'algun dels següents títols de formació:

  • Títol de batxiller o equivalent.

  • Títol de Tècnic, acreditatiu d'haver superat els ensenyaments d'una formació professional de grau mitjà, sigui quina sigui la professió a què es trobi referit.

  • Títol de Tècnic Superior, acreditatiu d'haver superat els ensenyaments d'una formació professional de grau superior, sigui quina sigui la professió a què es trobi referit.

  • Títol acreditatiu d'haver superat uns ensenyaments universitaris de grau o postgrau.

Si estàs interessat o tens algun dubte, envia'ns un missatge i et contestarem a l'instant.

Més de
100
vehicles

Comptem amb una flota que es renova de forma constant perquè practiquis i t'examinis amb el millor.

Més de
100.000
alumnes aprovats

Cada alumne amb el permís és un orgull per a nosaltres. Som l’autoescola amb més aptes del territori.

Més de
50 anys
d'experiència

La nostra família sempre vinculada a la formació. Som la tercera generació de professors.

Les nostres aparicions estel·lars!

roundedImage

Matriculats

Aprèn des de dins sobre la Pallars en el programa Matriculats de TV3.
roundedImage

Podcast

Escolta el procediment de treure's el carnet a la Pallars en el programa del Fricandó Matiner de RAC 105.
roundedImage

Pallars speed

Et reptem a jugar al nostre joc Pallars Speed i a lluitar per guanyar premis de fins a 1000€ en metàl·lic.