Política de privacitat i protecció de dades

Política de privacitat

Per tal de facilitar l'accés a diferents serveis o informacions en alguns llocs d'aquest web site podran recaptar-se dades personals de l'usuari en diversos formularis, dades que podran incorporar-se a un fitxer de dades personals titularitat d'AUTOESCOLA PALLARS, S.L. i degudament registrat davant l'Agencia de Protecció de Dades (Agencia de Protección de Datos).

L'usuari que facilita les seves dades personals a AUTOESCOLA PALLARS, S.L. conscient expressament a la incorporació d'aquests a l'esmentat fitxer i al tractament dels mateixos per part d'AUTOESCOLA PALLARS, S.L. per a la seva utilització en activitats pròpies dels seus fins previstos en l'article 2º dels seus Estatuts.

En el formulari de recollida de dades estaran indicats aquells que resultin obligatoris i els que no tenen aquell caràcter. La no complementació de les dades marcades com “obligatòries” suposa la no prestació dels servei o accés per al qual es sol·liciten les dades.

En qualsevol cas el tractament de les dades personals facilitades per l'usuari es realitzarà amb un estricte compliment de la normativa vigent i especialment amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal).

En especial, AUTOESCOLA PALLARS, S.L. es compromet a mantenir les condicions de confidencialitat y seguretat de les dades personals confiades pels usuaris en els termes previstos en la legislació vigent. No obstant, AUTOESCOLA PALLARS, S.L. no es fa responsable de l'accés, modificació, tractament, pèrdua o ús il·lícit que de les dades facilitades pels usuaris pugui efectuar un tercer.

L'usuari podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la normativa vigent dirigint-se a

lopd@autoescolapallars.com

, on podrà igualment deixar sense efecte sense caràcter retroactiu els consentiments abans expressats.

Els usuaris seran responsables de la veracitat i actualització de les dades incorporades als formularis que emplenin. AUTOESCOLA PALLARS, S.L. no es fa responsable dels danys que es puguin ocasionar per la falta de veracitat o inexactitud de les dades personals facilitades per l'usuari.

Política de protecció de dades

Enviament i registre de dades de caràcter personal

L'enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar, subscriure's al nostre butlletí i/o realitzar operacions comercials amb AUTOESCOLA PALLARS, S.L.. Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure i processar les sol·licituds realitzades en aquest portal.

Aquesta web utilitza diferents sistemes de captura d'informació personal i sempre requereix el consentiment previ dels usuaris per tractar les seves dades personals amb les finalitats indicades.

Com a usuari, sempre tindràs dret a revocar aquest consentiment previ en qualsevol moment.

Sistema de captura d'informació personal

Els diferents sistemes de captura d'informació personal són:

 • 1. Formulari de subscripció a continguts: Dins del web hi ha diversos formularis per activar la subscripció. Les dades facilitades seran utilitzades exclusivament per enviar la Newsletter i mantenir-lo actualitzat sobre novetats i ofertes puntuals, exclusives per a subscriptors de autoescolapallars.com.

 • 2. Formulari de contacte: També hi ha un formulari de contacte per a consultes, suggeriments o contacte professional. En aquest cas s'utilitzarà l'adreça de correu electrònic per respondre a les mateixes i enviar la informació que l'usuari requereixi a través del web.

 • 3. Formulari d'autorització de cobrament: Formulari d'autorització a AUTOESCOLA PALLARS, S.L. per a la realització del cobrament. En aquest cas, només s'utilitzaran les dades facilitades per a la realització i gestió de l'esmentat cobrament.

 • 4. Cookies: Quan un usuari es registra o navega en aquesta web, s'emmagatzemen “cookies”. L'usuari pot consultar en qualsevol moment la política de cookies per ampliar informació sobre l'ús de cookies i com desactivar-les.

Sistema de descàrregues: En aquesta web es poden descarregar diferents continguts que s'incorporen periòdicament en format text, vídeo i àudio. En aquest cas, es requereix un correu electrònic per activar el formulari de subscripció. S'utilitza la seva informació amb les finalitats indicades per a subscriptors.

Legitimació del tractament

Per subscriure's, contactar i autoritzar el cobrament en aquesta web es requereix el consentiment amb aquest Avís Legal i Política de Privacitat. L'oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni l'execució del contracte de subscripció.

Categoria de dades

Les categories de les dades que es tracten són:

 • - Dades identificatives:

  • Nom i cognoms

  • Nom de l'empresa

  • Telèfon

  • Correu electrònic

  • Adreça IP

  • Domicili

 • - Dades econòmiques (en el supòsit de l'autorització al cobrament):

  • Dades bancàries (targeta de crèdit / dèbit)

En cap cas es tractaran dades especialment protegides.

Temps de conservació de les dades

Les dades personals proporcionades es conservaran indefinidament fins que se sol·liciti la supressió per part de l'interessat.

Serveis oferts per tercers en aquesta web

Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de la nostra activitat, utilitzem els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat:

 • Hosting: Rica Design S.L.

 • Plataforma web: Laravel

Protecció de dades

AUTOESCOLA PALLARS, S.L. i per tant, autoescolapallars.com, es compromet a respectar la confidencialitat i a utilitzar les dades amb la finalitat que han estat recollides mitjançant els formularis de contacte en la present web. Es compromet a complir la seva obligació de guardar-los i acceptar totes les mesures per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD).

L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a través dels diferents formularis de contacte i subscripció són veraços, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació de les mateixes. Igualment, l'usuari garanteix que tota la informació facilitada correspon amb la seva situació real, que està posada al dia i és exacta.

Mitjançant l'emplenament de formularis de reserva del web, o de contacte, o mitjançant l'enviament de correus electrònics o qualsevol altre tipus de sol·licitud d'informació remesa a autoescolapallars.com, l'interessat dóna el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals i per rebre comunicacions comercials sobre els serveis de AUTOESCOLA PALLARS, S.L.

En utilitzar els formularis de contacte, observarà que alguns camps, com el nom o l'e-mail tenen la marca d'un asterisc (*); això vol dir que aquests camps són obligatoris, i el formulari no podrà ser enviat si deixes aquests camps en blanc.

Exercici dels drets en protecció de dades

De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, l'informem que qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a autoescolapallars.com tractem dades personals que el concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat

 • Sol·licitar la rectificació o supressió

 • Sol·licitar la limitació del seu tractament

 • Oposar-se al tractament

 • Sol·licitar la portabilitat de les dades (en aquest cas no s'aplica)

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. AUTOESCOLA PALLARS, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. Pel tipus d'informació que recull aquesta web, no es pot exercir el dret a portabilitat de les dades.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l'autoritat de control, en aquest cas l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.

Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició i limitació del tractament contactant a

lopd@autoescolapallars.com

juntament amb prova vàlida en dret, com fotocòpia del D.N.I. o equivalent, indicant en l'assumpte “PROTECCIÓ DE DADES” o mitjançant sol·licitud escrita i signada, juntament amb fotocòpia del D.N.I. o document identificatiu equivalent a AUTOESCOLA PALLARS, S.L. en VIELHA E MIJARAN (Lleida), Ctra Gausac nº4, 25530.

Acceptació i consentiment

L'USUARI declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de AUTOESCOLA PALLARS, S.L., en la forma i per a les finalitats indicades en el present Avís Legal i Política de Privacitat.

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a AUTOESCOLA PALLARS, S.L. en els termes que estableix aquesta Política per a l'exercici dels drets ARCOLP. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

La teva experiència en aquest lloc serà millorada amb l'ús de cookies.
Utilitzem cookies per assegurar que donem la millor experiència a l'usuari en la nostra web. Si hi estàs d'acord, fes clic al botó Acceptar.