Tipus de faltes examen de conduir: tot el que cal saber

Compartir

Hi ha diversos tipus de faltes en fer l'examen de conduir. Una mateixa falta es pot considerar lleu, deficient o eliminatòria, tot dependrà de si es posa en perill, s'obstaculitza a algú o no som obstacle. Nosaltres et podem assessorar per a aconseguir el carnet b

Hi ha diversos tipus de faltes en fer l'examen de conduir. Una mateixa falta es pot considerar lleu, deficient o eliminatòria, tot dependrà de si es posa en perill, s'obstaculitza a algú o no som obstacle. Nosaltres et podem assessorar per a aconseguir el carnet b

Llistat de faltes lleus DGT

Les faltes lleus són les que no representen algun obstacle o perill. Durant l'examen, una d'aquestes no és preocupant, però has de tenir summa cura en la resta del desenvolupament de l'examen pràctic. Algunes de les quals entren dins d'aquesta categoria són:

 • Mantenir una postura incorrecta o prendre malament el volant. 

 • Si els miralls retrovisors es troben regulats incorrectament. 

 • No observar els miralls retrovisors de manera correcta al moment de realitzar una incorporació. 

 • Reduir de manera brusca la velocitat sense realitzar una comprovació prèvia. 

 • Realitzar de manera inadequada un desplaçament, sempre que no es posi en risc a ningú. 

 • Executar maniobres brusques que no siguin un perill o s'obstaculitzi als altres conductors.

Llistat de faltes deficients DGT

Les faltes deficients són tot incompliment de les normes que puguin obstaculitzar, impedir o dificultar de manera important la lliure circulació d'altres conductors. També es consideren aquelles que afectin de manera visible a les distàncies de seguretat. Igualment, incomplir els senyals que regulen la circulació que no sigui una falta eliminatòria.

T'exposem alguns exemples del que pot catalogar-se com faltes deficients:

 • Realitzar una maniobra que obstaculitzi a vianants o altres cotxes. 

 • Retardar la incorporació a la circulació mostrant inseguretat quan les circumstàncies són favorables per a executar-la.

En la progressió normal es poden cometre aquestes faltes al no usar el carril que correspon. També, en transitar per un carril que hagi estat habilitat per a ser usat en sentit contrari a l'usual, entorpint el pas.

En desplaçaments laterals es cometen aquestes faltes en obstaculitzar la marxa dels vehicles que estiguin darrere o vagin en sentit contrari al teu. També al no mantenir la separació adequada en efectuar-ho.

En realitzar avançaments, iniciant-se de forma molt pròxima al vehicle que es vol avançar. Avançar amb lentitud, en tenir una velocitat insuficient, impedint el pas. 

El comportament en interseccions en el moment d'aproximar-se inadequadament a la intersecció, per posició o velocitat i bloquejar el pas. Detenir el cotxe de manera supèrflua, impedint la circulació. No detenir-se per a cedir el pas. Obstaculitzar als vianants o animals al no cedir el pas en entrar a una altra de les vies.

En fer un canvi de sentit, executant una maniobra bloquejant la circulació. Realitzar, cap endarrere, dos moviments més dels necessaris o fer la maniobra en lloc prohibit per norma, detenint el lliure trànsit.

Executar parades realitzant-les en llocs prohibits per llei, bloquejant el pas. No deixar el cotxe situat correctament en relació amb la vorada i altres elements, impedint la circulació.

En el moment d'aparcar, fer-lo en un lloc prohibit, bloquejant el pas. Realitzar un recorregut cap endarrere usant major distància de la permesa o en envair un encreuament de vies, bloquejant la circulació.

Respecte als senyals verticals es pot cometre una falta al no utilitzar la preferència davant un senyal de prioritat, bloquejant el pas. Sobrepassar la velocitat màxima que es permet en més de 20 quilòmetres per hora.

En parlar de maneig de comandaments es pot cometre una falta en confondre els pedals. Si no es lleva el fre d'estacionament o elèctric, pertorbant la marxa del vehicle. Deixar anar les dues mans del volant, encara que sigui de manera momentània. Frenar en una corba o en fer un canvi de direcció.

Llistat de faltes eliminatòries

Es considera falta eliminatòria a l'incompliment de les normes que representin un perill per a la integritat o seguretat dels altres usuaris. L'incompliment dels senyals reguladors de la circulació que es trobin definides com a greus o molt greus. En cometre-la una sola vegada l'examinador et suspèn de manera automàtica.

Faltes eliminatòries són considerades aquelles que, en el moment d'incorporar-te, obliga els altres conductors a realitzar maniobres o frenar de manera brusca. Fer un desplaçament vertical quan és un perill per als altres conductors es considera com potencialment perillós.

Superar la velocitat màxima permesa en més de 30 quilòmetres per hora. No disminuir la velocitat davant una situació de perill. No respectar la distància de seguretat amb vianants o ciclistes.

Com entendràs, totes aquestes faltes greus poden suposar la pròpia seguretat del conductor, així com la dels qui viatgin amb ell i altres usuaris de la carretera i/o vianants.

Aquests són alguns dels nostres consells per a aprovar l'examen pràctic de conduir.

Quantes faltes es poden tenir en l'examen de conduir?

Segur t'has preguntat quantes faltes es poden tenir en l'examen de conduir. L'examen pràctic se suspèn si tens les següents faltes acumulades: 

 • Si es comet una sola falta eliminatòria. 

 • Se suspèn si es cometen dues faltes deficients. 

 • Si combines una falta deficient i cinc lleus, o 10 faltes lleus, se suspèn.

Quantes faltes lleus es poden tenir?

En l'examen pràctic amb 10 faltes lleus se suspèn. Has de tenir un nombre menor de faltes per a aprovar-lo, o en defecte d'això si tens 5 faltes lleus combinades amb 1 deficient també se suspèn.

Quantes faltes deficients pots tenir?

Si els teus dubtes s'enfoquen a saber quantes faltes deficients pots tenir. Amb dues faltes deficients se suspèn l'examen si les comets. Si comets una falta deficient en combinació amb cinc lleus, se suspèn. Has d'anar amb compte amb aquests detalls per a no tenir inconvenients i aprovar l'examen.

Quantes faltes eliminatòries pots tenir?

L'examen pràctic se suspèn en cometre una falta eliminatòria

Per a evitar l'incórrer en alguna d'aquestes faltes en l'examen pràctic de conduir, convé controlar els nervis. Si encara tens dubtes sobre les faltes en l'examen de conduir, posa't en contacte amb nosaltres en Autoescola Pallars. Tens la possibilitat de treure el permís de conduir. Una forma senzilla d'aconseguir el carnet B.

La teva experiència en aquest lloc serà millorada amb l'ús de cookies.
Utilitzem cookies per assegurar que donem la millor experiència a l'usuari en la nostra web. Si hi estàs d'acord, fes clic al botó Acceptar.