Es pot conduir un tractor amb  permís b? Tot sobre la llicència per a conduir tractors agrícoles

Compartir

En aquest article s'explica què és el permís de conduir classe B, quins vehicles es poden conduir amb ell i quins són els passos per a obtenir-lo. 

Existeixen diferents categories de permisos per a conduir. Cadascuna està associada a variables específiques com la mena de vehicle, la seva potència màxima, l'edat mínima per a accedir al permís, entre altres. 

Les normatives que regulen les llicències de conduir canvien en cada país. A Espanya, el permís de conduir classe B és un dels més sol·licitats. Es tracta d'una eina molt versàtil, que permet conduir una àmplia gamma de vehicles

En aquest article s'explica què és el permís de conduir classe B, quins vehicles es poden conduir amb ell i quins són els passos per a obtenir-lo. 

Es pot conduir un tractor agrícola amb permís b

Es pot conduir un tractor amb el permís B. No obstant això, també és necessari tramitar el carnet LVA. Aquest és el requisit indispensable per a conduir vehicles especials agrícoles i tractors, dissenyats per a fer treballs en el camp. 

Per a obtenir el permís de conduir classe B i el carnet *LVA és necessari acudir a una autoescola certificada.  

Requisits per a obtenir la llicència de conduir classe B

Aquest tipus de llicència té una vigència de 10 anys. Aquests són els passos per a obtenir-la: 

 • *Exámen teòric: Aquesta prova ha de ser realitzada en la Prefectura Provincial de la Direcció General de Trànsit corresponent al lloc de residència del sol·licitant. Inclou preguntes relacionades al Codi de circulació vigent i a la mecànica del vehicle. 

Les autoescoles ofereixen un excel·lent servei de preparació per a l'aprovació d'aquest *exámen. 

 • Prova pràctica: Consisteix en circular en la carretera i a la ciutat, sota la vigilància d'un avaluador de la DGT. Aquest avaluador és l'encarregat de determinar si el sol·licitant compta amb les destreses, capacitats i habilitats suficients per a obtenir la llicència. 

Les autoescoles són indispensables per a l'aprovació d'aquesta prova. És necessari contractar classes que permetin un entrenament òptim. 

 • Documentació obligatòria: Una vegada superades totes dues proves, els interessats han de lliurar davant la DGT diversos documents: DNI, consentiment per a la comprovació d'identitat nacional, fotografia tipus carnet, declaracions on el sol·licitant assegura que no compta amb una altra llicència expedida per un país membre de la Unió Europea i que no ha estat privat del seu dret a conduir. 

Aquesta documentació pot ser lliurada i tramitada pel sol·licitant. També és possible contractar els serveis d'una autoescola. 

També pots obtenir el carnet de tractor *LVA a partir dels 16 anys

Per a conduir un tractor amb el permís B és obligatori tramitar la Llicència de Vehicle Agrícola (*LVA)

Aquests són els requisits per a sol·licitar-la: 

 • Tenir com a mínim 16 anys o més. 

 • Els ciutadans estrangers han de tenir almenys 6 mesos de residència.

 • No comptar amb resolucions judicials que impedeixin l'obtenció d'una llicència de conduir. 

 • Tenir les aptituds psicofísiques requerides per a aquesta mena de llicència. 

L'interessat ha de superar dues proves. 

 • Prova teòrica o de coneixements específics: Es tracta d'un test compost de 20 preguntes. Les autoescoles ofereixen un programa de formació excel·lent (presencial i en línia) que garanteix l'aprovació d'aquest *exámen. 

 • Prova pràctica: Consisteix a conduir en un circuit tancat, sota la supervisió d'un avaluador. Els sol·licitants han de realitzar diferents maniobres: 

  • Maniobra M d'acoblament i desacoblament del remolc. 

  • Maniobra H de canvi de sentit de la marxa. 

  • Maniobra K de descarregar en rampa o plataforma de càrrega, també estacionament segur per a carregar. 

S'aconsella prendre classes pràctiques en una autoescola per a garantir l'aprovació d'aquesta prova. 

Un tractor agrícola es considera vehicle?

Amb el permís B es pot conduir un tractor i es requereix una llicència *LVA, perquè es tracta d'un vehicle especial autopropulsat. La seva funció principal és la d'empènyer o arrossegar remolcs, funció que no compleixen els vehicles ordinaris. Existeixen tractors destinats a diferents tasques: manteniment d'espais verds, construcció, agricultura, entre altres. 

La llicència per a conduir tractors agrícoles permet la conducció dels motocultors, vehicles portadors, tractors i la maquinària agrícola automotriu. També els semiremolcs i els remolcs creats per a acoblar-se amb els vehicles esmentats anteriorment. 

La massa màxima autoritzada (*MMA) per aquesta mena de llicència és de 3.500 kg. Els vehicles tampoc poden superar els 45 km/h. Només es permeten transportar 5 passatgers, incloent al conductor i han de ser homologats per a realitzar aquesta activitat. En cas contrari, poden rebre una multa per transportar passatgers sense aprovació. 

Què més es pot conduir amb el carnet B?

El carnet classe B li proporciona la possibilitat de circular amb una àmplia varietat de vehicles. En les següents línies, es descriuen les opcions que es poden conduir amb el carnet B. 

 • Vehicles compresos pel permís AM: Ciclomotors amb una velocitat màxima de 45 Km/h i equipats amb un motor de cilindrada per sota dels 50 *cc. 

 • En complir els 3 anys d'antiguitat, els portadors del carnet classe B queden convalidats amb el carnet A1. Això vol dir que poden circular amb motocicletes amb una potència màxima de 15 CV i una cilindrada menor als 125 *cc

 • Tricicles definits com a motos amb sidecar que no comptin amb dues rodes en un mateix eix.  

 • Tricicles definits com a motocicletes que no superin els 20 CV de potència ni els 125 *cc de cilindrada

 • *Cuadriciclos lleugers que suportin un pes màxim de 350 kg i que tinguin *4kW de potència. 

 • *Cuadriciclos normals que suportin un pes màxim de 550 kg i que tinguin 15 kW de potència. 

 • *Buggys amb una potència major als 15 Km. 

 • Els portadors del carnet tipus B poden circular amb turismes que suportin un màxim de 3.500 kg i amb un màxim de 9 places. 

El carnet classe B funciona amb un sistema de punts. El titular comença amb 8 punts mínims que haurà de mantenir durant un període de temps de 2 anys. Una vegada complert aquest requisit, la DGT concedeix automàticament 4 punts més. Cada 3 anys que el titular no rebi cap mena de sancions, serà beneficiat amb 2 punts addicionals fins a acumular un total de 15. 

En cas de perdre tots els punts, la DGT li retirarà la llicència durant un període de temps determinat i l'obligarà a realitzar cursos de reciclatge per a recuperar-la. 

La teva experiència en aquest lloc serà millorada amb l'ús de cookies.
Utilitzem cookies per assegurar que donem la millor experiència a l'usuari en la nostra web. Si hi estàs d'acord, fes clic al botó Acceptar.