És obligatori el CAP per a conduir un camió?

Compartir

El transport de mercaderies és un mercat indispensable per al bon funcionament de la societat. Imagina, què seria de tots els locals comercials, les indústries i el mercat en general si haguessin de mobilitzar tots els inputs per si mateixos?

El transport de mercaderies és un mercat indispensable per al bon funcionament de la societat. Imagina, què seria de tots els locals comercials, les indústries i el mercat en general si haguessin de mobilitzar tots els inputs per si mateixos?

No obstant això, així com és important, també és un mercat delicat per totes les implicacions que comporta. Entre aquestes citem els riscos en la carretera en conduir un camió de gran volum, tant per l'estat de les mercaderies, com pels riscos d'aquells que circulen en la via.

Si estàs pensant a integrar-te a aquest mercat, segurament tens pensat prendre el curs del CAP per a fer-te amb el certificat. Però si encara no el tens molt clar, et recomanem continuar llegint aquest article. Entre altres coses, podràs conèixer si és obligatori el CAP per a conduir un camió i per què.

Resposta ràpida: és obligatori tenir el CAP per a conduir un camió

Anant directe al gra, la resposta sobre si és necessari el CAP per a conduir un camió és un rotund SÍ. Totes aquelles persones que es dediquin al transport de persones i mercaderies han de tenir el CAP per a exercir de manera legal. En cas contrari, estarien incorrent en una falta greu.

Per a què serveix el CAP? Resposta completa per als conductors més intrèpids

Abans de dir per a què serveix el CAP, convé que abans deixem en clar el que és aquest document.

El Certificat d'Aptitud Professional (conegut comunament com CAP) és un certificat que totes aquelles persones que transporten mercaderies i persones han de tenir per a poder exercir la feina de casa.

Es pot dir que és un certificat relativament nou, perquè anteriorment no era necessari per a realitzar transport de mercaderies. No va ser sinó fins a l'any 2008 que es va fixar l'obligatorietat d'aquest certificat perquè els transportistes poguessin mobilitzar persones. En el cas de les mercaderies no va aplicar fins a 2009.

Va ser en el Reial decret 1032/2007, on es va establir que, aquelles persones que per a poder realitzar labors de transport, no bastaria amb tenir en carnet C o D. a partir de tal data també seria necessari tenir el CAP.

Aquest certificat és un aval que indica que el conductor ha realitzat el curs del CAP i superat els exàmens teòrics i pràctics necessaris per a ser un conductor professional. Certifica que té les habilitats i capacitats per a exercir labors de transport en tots els països de la Unió Europea, no sols en el territori espanyol.

Quins conductors necessiten el CAP?

Anteriorment aquest certificat no era necessari per a conduir vehicles de càrrega. No obstant això, des de 2009 és necessari tenir-ho per a poder transportar persones i mercaderies.

Si et preguntes quins conductors necessiten el CAP, la resposta és senzilla: Tots aquells conductors que desitgin conduir per vies públiques un vehicle de càrrega, bé sigui de transport públic o privat. 

Per descomptat, a més del Certificat d'Aptitud Professional és necessari un dels següents permisos de conducció: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D o D+E, tret que es tracti d'una de les excepcions establertes en el Reial decret 1032/2007.

Quan haig de treure'm el CAP?

Si vols dedicar-te al transport de persones o mercaderies, necessites treure't el CAP per a poder exercir legalment i sense cap mena de problemes. En cas contrari, estaràs incorrent en una greu infracció. Independentment de quin sigui el tipus de camió que vagis a conduir, bé sigui un camió, o un autobús, necessitaràs obtenir aquest certificat.

Cal destacar que, a pesar que normalment es fa esment a un CAP de camions de mercaderia i un CAP de conductor d'autobusos, en realitat és el mateix certificat per a tots dos. En realitzar el curs del CAP, estaràs avalat per a realitzar tant el transport de mercaderies com el de persones.

Puc conduir un camió sense el CAP?

En principi, no. No obstant això, a pesar que hem dit en diverses ocasions que és obligatori comptar amb el CAP per a realitzar labors de transport, també hem dit que hi ha algunes excepcions. Són les següents:

  • Vehicles amb una MMA menor o igual a 3.500 kg.

  • Vehicles utilitzats per les forces armades, bombers, protecció civil i qualsevol cos de les forces de seguretat de l'Estat.

  • Vehicles la velocitat màxima dels quals no sobrepassi els 45 km/h.

  • Vehicles sotmesos a proves en carretera amb finalitats de millores tècniques o manteniment, així com aquells transformats que encara no s'hagin posat en circulació.

  • Vehicles utilitzats per a transportar materials o equips per a l'ús del conductor en la seva professió, sempre que la seva activitat principal no sigui la conducció.

  • Vehicles per al transport privat particular de viatgers o mercaderies.

  • Vehicles utilitzats per a realitzar missions de salvament o aquells utilitzats en situacions d'emergència.

  • Vehicles utilitzats per a l'obtenció del permís de conduir (o el propi certificat CAP).

És obligatori el CAP per a conduir un camió municipal?

Com s'estableix en el Reial decret 1032/2007, per als vehicles pertanyents als cossos de l'estat, bé sigui de les forces de seguretat o de bombers no és necessari. Si no és el cas d'aquests vehicles, la possessió del CAP per a conduir vehicles municipals sí que és obligatòria. No tenir-ho pot significar una multa personal per al conductor.

És obligatori el CAP per a mercaderies pròpies?

En el Reial decret 1032/2007 està establert que” els vehicles que transportin material o equips per a l'ús del conductor en l'exercici de la seva professió, sempre que la conducció del vehicle no representi l'activitat principal d'aquest conductor” queden exempts de l'obligatorietat de tenir el CAP per a conduir-los.

Descobreix totes les obligacions d'un conductor de camió i per a què és necessari el CAP

El càrrec de conductor pot ser ocupat per una persona que posseeixi un permís de conduir de classe C + E. Dins de les seves obligacions no està la de tenir coneixements mecànics. Sense ambargo, si se li ordena, pot dirigir el condicionament de la càrrega i descàrrega de la mercaderia.

És qui es fa responsable per l'estat del vehicle i la mercaderia transportada. Ha de portar tots els documents pertinents que li permetin portar la mercaderia. D'igual forma, ha d'encarregar-se de la conservació i condicionament del vehicle i la mercaderia.

Està obligat a envelar, lligar, deslligar i desentoldar el vehicle, o participar en aquestes tasques si no pot fer-lo per si sol.

Ha de notificar al responsable del taller si s'arribés a adonar-se d'alguna fallada en el vehicle. També ha de complir amb els itineraris fixats o optar pels millors itineraris si no estan fixats.

Per a finalitzar el servei, complirà amb els tràmits administratius, tant en oficines públiques, com privades, per a la comprovació i realització del transport.

La teva experiència en aquest lloc serà millorada amb l'ús de cookies.
Utilitzem cookies per assegurar que donem la millor experiència a l'usuari en la nostra web. Si hi estàs d'acord, fes clic al botó Acceptar.