Condicions d'ús

Condicions d'ús

El present web site és de la titularitat d'AUTOESCOLA PALLARS, S.L., amb NIF B25390527 i amb domicili a VIELHA E MIJARAN (Lleida), Ctra Gausac nº4, 25530, e-mail de contacte:

info@autoescolapallars.com

Qui accedeixi al lloc web d'AUTOESCOLA PALLARS, S.L. (usuari) ho fa sota la seva exclusiva responsabilitat i amb plena acceptació de les presents condicions d'ús, així com de qualsevol altra que es faci constar en el mateix, i es compromet a realitzar un ús lleial dels serveis, medis i informació que es posen al seu abast comprometent-se a no realitzar cap activitat il·lícita, il·legal o contraria a la bona fe, els usos comunament acceptats i l'ordre públic.

L'usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que AUTOESCOLA PALLARS, S.L. pugui patir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions a les que queda sotmès per les presents condicions.

Especialment l'usuari es compromet a:

 • No realitzar cap activitat que pugui perjudicar directa o indirectament a AUTOESCOLA PALLARS, S.L. o a l'ús i accés al present web site.

 • No reproduir, distribuir ni modificar els continguts del present web site sense la deguda autorització, ni vulnerar cap dret sobre els mateixos pertinents a AUTOESCOLA PALLARS, S.L. o als seus legítims titulars.

 • No utilitzar els continguts d'aquest web site amb fins comercials o publicitaris.

 • No tractar d'accedir als continguts del web site emprant mitjans o procediments diferents dels posats a la seva disposició a aquest efecte o als habitualment emprats en la xarxa sempre que no comportin un risc per al website.

AUTOESCOLA PALLARS, S.L. es reserva el dret de modificar unilateralment i en qualsevol moment les condicions d'ús del seu lloc web reservant-se igualment el dret a suspendre, interrompre o deixar sense funcionament el seu lloc web o qualsevol dels continguts, informació o serveis que s'hi presten, així com les condicions d'accés d'aquests.

El present web site inclou diferents documents o bases de dades a títol merament informatiu, de manera que, en cas de discrepància s'estarà al contingut dels documents i bases de dades originals, i no al reflectit en el present web site, sense que pugui derivar-se responsabilitat alguna per AUTOESCOLA PALLARS, S.L. per aquestes discrepàncies.

Hipervincles

Els que pretenguin establir hipervincle, link o enllaç amb aquest web site des d'un altre lloc web hauran de respectar les següents condicions:

 • No s'establiran links més que a la pàgina principal d'aquest web site, excepte autorització expressa d'AUTOESCOLA PALLARS, S.L., quedant expressament prohibit establir deep-links, enllaços IMG o d'imatge, frames o border enviroment.

 • El link podrà permetre l'accés a aquest lloc web, però no podran reproduir-se els seus serveis ni continguts.

 • No es realitzaran manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre aquest web site ni sobre els serveis o continguts d'aquest, ni sobre les empreses, directius o empleats que conformen AUTOESCOLA PALLARS, S.L.

 • La pàgina web en la qual s'inclogui el link no podrà contenir cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o signe distintiu pertanyent a AUTOESCOLA PALLARS, S.L. o a tercers (a excepció feta d'aquells signes que formin part del mateix híper-enllaç ) excepte amb l'autorització expressa dels afectats.

 • L'establiment del link no suposa relació alguna entre el titular o operador del web site des del que es realitzi i AUTOESCOLA PALLARS, S.L. ni implica coneixement, autorització ni consentiment d'AUTOESCOLA PALLARS, S.L. sobre els continguts del web site des del que s'estableixi l'enllaç.

 • AUTOESCOLA PALLARS, S.L. no serà responsable dels continguts o serveis oferts al web site del qual parteixi el link ni respondrà de les conseqüències que poguessin derivar-se de l'establiment de links cap al seu web site per part de tercers.

Els enllaços o hipervincles establerts des del web site d'AUTOESCOLA PALLARS, S.L., cap els de terceres persones o entitats, suposen una facilitat per a la cerca d'informació que es posa a disposició dels usuaris, sense que impliqui en cap cas suggeriment o invitació a utilitzar aquests, i sense que impliqui l'acceptació o responsabilitat d'AUTOESCOLA PALLARS, S.L. sobre el contingut dels web sites als que es dirigeix l'enllaç o sobre l'operativitat del mateix.

AUTOESCOLA PALLARS, S.L. no assumeix cap responsabilitat ja sigui directa, indirecta o subsidiària dels danys i perjudicis que puguin derivar-se de l'accés, licitud, veracitat, ús, qualitat, fiabilitat i/o utilitat dels continguts o informacions manifestades, existents o ofertes que s'hagin inclòs en els hipervincles als que es fa referencia en aquesta pàgina. L'establiment de l'hipervincle no implica en cap cas l'existència de relacions entre AUTOESCOLA PALLARS, S.L. i el propietari de la pàgina web en la que s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part d'AUTOESCOLA PALLARS, S.L. dels seus continguts o serveis allà oferts posats a disposició del públic.

Garanties i exclusió de responsabilitat

AUTOESCOLA PALLARS, S.L. no garanteix la disponibilitat ni el funcionament d'aquest web site ni la idoneïtat dels seus continguts, no sent responsable en cap cas dels possibles danys o perjudicis que poguessin derivar-se de:

 • Falta de disponibilitat o de la continuïtat del funcionament del web site o llocs als que s'hagués establert un enllaç.

 • Errors en els sistemes informàtics o de telecomunicacions, els errors en l'accés a les diferents pàgines web del site o a l'existència de virus o programes lesius en els continguts d'aquest web site.

 • Accions d'altres usuaris o terceres persones que utilitzin el mode il·lícit o contrari a la bona fe els continguts i mitjans posats a disposició en aquest web site o que contrariïn d'alguna manera les presents condicions generals.

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions d'ús, així com la prestació de serveis que poguessin realitzar-se a traves del web site d'AUTOESCOLA PALLARS, S.L. estaran subjectes a la legislació espanyola. Les parts amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls acorden sotmetre a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Lleida (Espanya).

La teva experiència en aquest lloc serà millorada amb l'ús de cookies.
Utilitzem cookies per assegurar que donem la millor experiència a l'usuari en la nostra web. Si hi estàs d'acord, fes clic al botó Acceptar.